دوره راهنمایی کتاب های درسی راهنمایی " پیام های آسمان"

برای مشاهده محتوای کتاب ها نیاز به Acrobat Reader 8 به بالا دارید.

 

توجه: لازم است براي باز كردن Pdf ها نسخه ي Acrobat Reader 8 به بالا روي سيستم تان وجود داشته باشد.

اشكلات تايپي كتاب پيام هاي آسمان

   

1- فهرست و سخني با دبيران

   

2-فصل اوّل: خداشناسی - درس اول و دوم

   

3-فصل دوم: معاد - درس سوم و چهارم

   

4-فصل سوم: راهنماشناسی- درس پنجم ،ششم ، هفتم و هشتم

   

5-فصل چهارم: راه و توشه- درس نهم ، دهم ، يازدهم و دوازدهم

   

6-فصل پنجم: اخلاق- درس سيزدهم ، چهاردهم ، پانزدهم و شانزدهم

   
29 خرداد 1392

1- فهرست ،سخني با دبيران، شيوه اجرايي ارزشيابى و سخني با دانش آموزان

   

2-فصل اول: خداشناسی (دروس 1 و 2 ) - فصل دوم: راه و توشه (درس 3)

   

3-دروس 4 و 5 - فصل سوم: جامعه (دروس 6 و 7) - فصل چهارم: معاد ( درس 8 ) - فصل پنجم: راهنماشناسی (دروس 9 و 10)

   

4-دروس (11 و 12) - فصل پنجم اخلاق ( درس 13)

   

5-دروس 14 ،15 و 16 - فهرست منابع

   

 

 

.تمامی حقوق اين سايت متعلق به دفتربرنامه ريزی وتأليف کتب درسی می باشد ©