دوره ابتدایی راهنمای معلم کتاب راهنمای معلم سال دوم

30 شهريور 1390


فهرست


بخش اول: کلیات

مقدمه

برنامه ریزی تعلیم و تربیت دینی در ایران

دیدگاه برنامه ریزان هدیه های آسمان (تعلیم و تربیت دینی دوره ابتدایی)

- درباره تعلیم و تربیت

- درباره روش

- درباره هنر معلمی

- درباره دانش آموز

توضیحاتی برای آشنایی بیشتر با برنامه ی جدید تعلیم و تربیت دوره ی ابتدایی

- ویژگی های برنامه

- اصول حاکم بر برنامه جدید

- جایگاه و نقش های عوامل و عناصر فرآیند یادگیری در برنامه جدید تعلیم وتربیت دینی

اهداف کلی تعلیم و تربیت دینی در دوره ابتدای

اهداف پایه دوم ابتدایی

چه ابزار هایی برای تحقق اهداف برنامه ی جدید تعلیم و تربیت دینی در اختیار آموزگار است؟

- چند کلمه درباره هدیه های آسمان

- نکاتی درباره ی روش تدریس دروس هدیه های آسمان


- شیوه ارزش یابی پیشرفت تحصیلی در هدیه های آسمان

- نکاتی درباره ی راهنمای معلم

- ساختار بخش راهنمای تدریس

بخش دوم : راهنمای تدریس

فهرست درس های هدیه های آسمان مطابق با تقسیم بندی موضوعی:

بخش خدا شناسی


درس دوم: مثل خورشید

درس سوم: ابر ها می آیند


درس چهارم: با دوستانم

درس پنجم: هدیه های او

درس ششم: همه چیز از توست

بخش پیامبری


درس هشتم: جشن تولد

درس نهم و دهم: به جای پدر - در میان کودکان


بخش آشنایی با امامان علیهم السلام

درس دوازدهم: مثل پیامبر

درس سیزدهم:افطار شیرین

درس چهاردهم: رهگذر مهربان


درس پانزدهم: کودک دوست داشتنی

بخش اخلاق و آداب اسلامی

درس یکم:سلام سلام

درس شانزدهم :سفره عمو عباس

درس هفدهم: نیمکت سبز

درس هجدهم: شادی گل ها


درس بیستم: عینک معلم

درس بیت و یکم: کار دستی نرگس

بخش احکام و آداب اسلامی


درس هفتم: برای پاکیزگی


درس یازدهم:میخواهم نماز بخوانم

درس بیست و دوم:وقت خواندن

درس بیست و سوم: جشن نماز

بخش آداب و مراسم اسلامی

درس هشتم: جشن تولد

درس نوزدهم: جشن بزرگ

درس بیست و سوم: جشن نماز


بخش سوم: ضمیمه برای دانستن بیشتر آموزگاران محترم

ضمیمه شماره یک: از زبان یک آموزگار و مربی دینی

ضمیمه شماره دو : از زبان یک آموزگار و مربی دینی

ضمیمه شماره سه : درباره آموزش از طریق همیاری


ادامه ضمیمه شماره سه : درباره آموزش از طریق همیاری

ضمیمه شماره چهار : دیدگاه های روان شناختی مربوط به نحوه رشد اخلاقی

ضمیمه شماره پنج : اصول و معیار ها در تعلیم و تربیت دوره ابتدایی

ضمیمه شماره شش : درباره خلاقیت

منابع و مآخذ

 

 

.تمامی حقوق اين سايت متعلق به دفتربرنامه ريزی وتأليف کتب درسی می باشد ©