دوره ابتدایی راهنمای معلم کتاب راهنمای معلم سال سوم

06 شهريور 1392


اين فايل متن كتاب درسي هديه هاي آسمان سال سوم ابتدايي به همراه نكاتي در خصوص محتوا و شيوه تدريس آن مي باشد كه توسط يكي از مولفان كتاب درسي ، يكي از معلمان و كارشناس گروه آماده شده است.

اگرچه اين متن داراي برخي اشكالات جزيي است اما با توجه به نياز همكاران محترم جهت بهره مندي از مطالب آن،گروه قرآن و معارف دفتر تأليف تصميم گرفت كه تا زمان آماده شدن كتاب راهنماي معلم ، اين متن را بر روي سايت قرار دهد تا در دوره هاي آموزشي مورد استفاده همكاران قرار گيرد.

نحوه استفاده: در هر درس از آيكون هاي زردرنگي استفاده شده كه با كليك كردن روي آن صفحه اي باز مي شود و نكاتي در خصوص متن و فعاليت ها بيان مي گردد. در اين آيكون ها مطالب متعددي از جمله اهداف، انتظارات، دانستني هاي معلم و شيوه تدريس و... به چشم مي خورد.

گروه قرآن و معارف


فهرست ، درس اول ،دوم، سوم و چهارم


درس پنجم، ششم، هفتم و هشتم


درس دهم، يازدهم، دوازدهم، سيزدهم و چهاردهم


درس پانزدهم، شازدهم، هفدهم و هجدهم


درس نوزدهم


 

 

.تمامی حقوق اين سايت متعلق به دفتربرنامه ريزی وتأليف کتب درسی می باشد ©