دوره ابتدایی راهنمای معلم کتاب راهنمای معلم سال چهارم

30 شهريور 1390


فهرست


فصل اول –راهنمای تدریس1 (کلیات)

1- مقدمه

2- برنامه درسی

3- نکاتی کلی درباره آموزش های مربوط به موضوعات هدیه های آسمان


4- راهنمای استفاده از محتوای آموزشی هدیه های آسمان


5- راهنمای استفاده از کتاب راهنمای معلم

6- الگوی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در هدیه های آسمان(رویکرد و شیوه ها)

فصل دوم – راهنمای تدریس 2(به تفکیک درس ها)


درس 1- خنده ها و گریه های من

درس 2- شامگاه پاییزی


درس 3- کودکی بر آب

درس 4- امید من

درس 5- همیشه با هم


ادامه درس 5- همیشه با هم

درس6- مساجد مسلمانان

درس 7- سفر به یاد ماندنی


درس 8- روزی برای ...

درس 9 – به جای دشنام


درس 10- به جای ...

درس 11- ..............


ادامه درس 11- ..............

درس 12- زنگ انشا


درس 13 - کودک شجاع

درس 14- سحرگاه باشکوه

درس 15- این دوستی ها


درس 16- برای دوست

درس 17- رویای من


درس 18- دست های مادر

درس 19- همسر فداکار

درس 20- کسی مرا می بیند!


درس 21- تصویر ماندگار

درس 22- آرزوی بزرگ من

 

 

.تمامی حقوق اين سايت متعلق به دفتربرنامه ريزی وتأليف کتب درسی می باشد ©